• info@aydınrehberi.com
  • 0553 644 59 38

1. Seviye Yangin Eğitici Eğitimi Sertifika Programı

398 ZİYARETÇİ
  • EKLENME TARİHİ: 25 Mart 2018 22:59
  • TARİH: 26 Mart Pazartesi
  • WEB ADRESİ: https://allevents.in/ayd%C4%B1n%20merkez/1-seviye-yangin-e%C4%9Fitici-e%C4%9Fitimi-sertifika-programi/197980200970499
  • ORGANİZATÖR: Aydın Işçi Sağlığı Ve Güvenliği Merkezi
  • YER: Aydın İş Yeri Hekimliği ve İş Sağlığı Güvenliği Eğitim Merkezi

ETKİNLİK HAKKINDA

1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

Üniversite Onaylı Yangın Eğitici Eğitimi
________________________________________
Yangın Eğitmenliği Eğitiminin Amacı;

Alt kısımda belirtilen kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde işletmelerde çalışan tüm personelin zorunlu alması gereken 1 günlük “Temel Yangın Eğitimi” verebilecek, yangın müdahale planı yapabilecek ve uygulayacak, yangın önleme, söndürme ve kurtarma tekniklerini çalışanlara öğretip deneyim kazandırabilecek, yangın söndürme araç ve gereçlerini tanıtıp kullanmasını öğretebilecek, Tahliye esaslarını ve planlamasını yapabilecek ve yaptırabilecek, Acil Durum Müdahale ekiplerinin koordinasyonun sağlanması ve ekiplerin görev ve çalışma şekillerini ayrı ayrı her ekip için eğitim programı hazırlayabilecek ve ekiplerin yıllık tatbikatlarını yaptırabilecek Yangın eğitmeni yetiştirmektir.

Yangın Eğitici Eğitiminin Yasal Dayanağı;

* 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
* 2009 tarihli Binaların Yangınlardan Korunması Hakkındaki Yönetmelik
* 2013 tarihli İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik.
* 2013 tarihli Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği.

Yangın Eğitmenliği Eğitiminin Hedef Kitlesi;

• En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar,
• Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar,
• Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,
• Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
• İSG Uzman adayları,
• Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
• Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite veya ön lisans mezunları,
• Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları.
(1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimini Tamamlayan Kursiyer, 2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Almaya Hak Kazanmaktadır.)

Yangın Eğitmenliği Eğitiminin Süresi ve Şekli;

1. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin süresi 7 gün – 60 saattir.
5 gün 44 saat uzaktan eğitim olup, 2 gün – 16 saat teorik ve uygulama eğitimi şeklinde verilecektir.
Sınav günü ve saati eğitim öncesi katılımcılara ayrıca bildirilecektir.

Eğitim Yeri;

Aydın İş Yeri Hekimliği ve İş Sağlığı Güvenliği Eğitim Merkezi

Eğitim Süreci ve Sertifikalandırma:

a) Eğitime başlamadan önce, resmi kayıt işlemleri için katılımcılarımızın göndereceğimiz Kursiyer Kayıt Formunu doldurmaları gerekmektedir. Bu form ile birlikte, nüfus cüzdanın önlü arkalı hali gönderilecektir.
b) Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.
c) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.
d) Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 10 sorudan oluşan ön test yapacaktır. Eğitim sonunda Yangın Eğitici Eğitimi sertifika programının sınav geçme Notu 100 üzerinden 65 (Altmış beş) tir.
65 altında alan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.
e) Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.
f) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu Aydın İş Yeri Hekimliği ve İş Sağlığı Güvenliği Eğitim Merkezine aittir.
g) Uygulama eğitimi icra edilirken, oluşabilecek risklerden eğitmen sorumlu olup, üniversite sorumlu değildir.

Eğitim Sonrası Bireysel Kazanımlar;

1. Seviye yangın eğitici eğitimi almış her birey;
• Yanma ve yangını bilir,
• Yanma ve yangının tarifini bilir,
• Yangına sebep olan faktörleri bilir,
• Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir,
• Isı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini analiz edebilir,
• Yangın yerindeki tehlikeleri bilir,
• Söndürme maddelerini bilir,
• Yangın söndürme cihazlarını tanır ve kullanır,
• Kişisel koruyucu ekipmanlarını tanır ve kullanır,
• Temiz hava solunum cihazını kullanır,
• Yangın dolaplarını ve itfaiye hortumlarını kullanır,
• Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir,
• Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir,
• Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir,
• Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir,
• Temel yangın eğitimi için program hazırlar,
• Temel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar,
• Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır,
• Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar,
• Temel yangın eğitimi verebilir ve Tahliye tatbikatları yapar,
• Fabrika veya iş yerlerinde tüm personele temel yangın eğitimi verebilir.
• Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 1 kez zorunlu olan genel yangın eğitimi verebilir,
• Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem planlarını oluşturur,
• 6331 sayılı kanunda geçen yangınla mücadele eğitimini verebilir,
• Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereği oluşturulan acil eylem planlarındaki yangınla mücadele ekibine eğitim verebilir,
• Yangın risk analizi yapabilir,
• Eğitim sonrası katılım belgesi verebilir.

Eğitim Sonrası Kurumsal Kazanımlar;

1. Seviye yangın eğitici eğitimi almış her birey kurumuna;
• Kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek yangınların önlenmesini,
• Yangın çıkmaması için mücadele edilmesini,
• Başlangıç halinde meydana gelen yangın olaylarında can ve mal kaybını en aza indirilmesini,
• İşletme veya kurumların prestijinin korunmasını,
• Verim ve kalitenin artmasını,
• Personelin öz güveninin artırılmasını,
• Yetişkinlere doğru ve etkili eğitim vermenin başarısını sağlayacaktır.

[lbg_audio8_html5_shoutcast settings_id='2']